Tania Ørum: Det infra-ordinære, i: Virkelighed, virkelighed! Avantgardens realisme (2003)