Walter Benjamin: Barndom i Berlin omkring år 1900 (1992)