Franz Hessel: En flanør i Berlin. (1929). Franz Hessel oversatte sammen med Walter Benjamin Marcel Proust's På sporet af den tabte tid.