Traditionelt layout i en jødisk talmud-tekst, hvor den ældste tekst er i centrum, mens efterfølgende margener udfolder følgende århundreders kommentarer til den centrale tekst.