Jan Kjærstad: Fra ubevidste sjæleliv til ekspanderende univers, i: Menneskets felt (1997)