En af de tibetanske, buddhistiske meditationsøvelser er skabelsen af det flygtige kunstværk: en mandala af farvet sand. Når den er færdig, tilintetgøres den under en ceremoni.