Henrik Wivel: Columbus' verdenssmerte, i: Selviagttagelse (1999)