stemme, at afgive: I det repræsentative demokrati at give sit mandat videre. Metaforisk at stemme for en regering, der ønsker at lukke munden på landets smagsdommere, meningsmagere og eksperter.

Prohibido votar basura. Stem ikke (på) lort.

V som fejl: Ved en stavefejl ikke Prohibido botar basura, Henkastning af affald forbudt. Billedet er taget i Nicaragua februar 2002, samtidig med vedtagelsen af årets danske finanslov - den, der beskærer ulandsbistanden helt uden at det kan ses af budgetterne.

Aktuelt i de europæiske demokratier: den politiske aktivitet begrænser sig for brede befolkningsdele til at afgive s., og man taler derfor om en kløft mellem vælgere og valgte, om en løsrevet politisk elite. Et resultat er fiktionalisering af den politiske proces, herunder utydeliggørelse af konsekvensen af at afgive s. Først under indtryk af den førte politik opnås en forsinket reaktion. (Se også Le Pen, Pim Fortuyn og under at skrifte desuden baggrundsartiklen "Fra venstrefløjsanger til bekendelser fra Venstre-stemmerne").

Set i bakspejlet: Tid til forandring