skindoktor: ikke praktiserende, men politiserende medicinmand, der har det hele i munden.