prioritere: at prioritere noget frem for noget andet er blevet det nye lukkeord, det ord bag hvilket ingen journalist søger. "Det er en prioritering, man er nødt til at tage," siger kulturministeren og har med sit valg af forkert verbum vist, at det at prioritere nu er meget nært beslægtet med at beslutte. Men hvis man talte om at beslutte, ville det politiske eller ideologiske grundlag for det at træffe en beslutning formodentlig springe for meget i øjnene. Prioritere er en glose, som i højere grad betoner det nødvendige i at træffe et valg frem for den viljesakt, som en beslutning er. Det har den sidegevinst, at man får fremstillet sig selv som en handlingens mand eller kvinde, der er i stand til at gøre det nødvendige, uden at det bliver sat til debat hvad "det nødvendige" præcis er.