Her er et digt jeg selv synes åbner for temmelig meget. Men først skal du se det blive til. Jeg starter med små bogstaver og skriver ordet kærlighed og to andre.

Så vokser det. Og jeg synes det ender smukt på det lille bogstav y - der bærer det hele.

Men nu går digtet videre.

For jeg sætter et "blindt princip" ind. Jeg staver de bogstaver der bruges begge veje med stort. Det er en udvidelse af min lille grammatik. Nu har du to regler:

1. Ord knyttes sammen over et fælles bogstav.

2. Et bogstav der er fælles for to ord skrives med stort.

Nu står der ikke bare kærlighed - men også ÆRliGhed - og Ghed, hvis du synes det.

Der står GR... Måske også GRåd og GR**IG.

Og der står måske også LI**R.

Den selvforelskede græker blir til en NAR, kold som IS.

Og man kan læse LÆ og måske også LÆ**GE.

Men først og fremmest får den første linie et nyt træk: elSke. Hvis man ser det.

Tænk at netop det ord ikke bliver en form med to pukler (en dromedar), men med en smuk rund kurve (en kamel). I de bøger vi læste i min ungdom fortalte man om vellykkede samlejer, det var kurver der faldt sammen. En hed "Det fuldkomne Ægteskab". På en måde er elSke den fuldkomne kærlighed.

Det er på grund af det "ord" jeg har valgt denne krydsord - og ikke en af de andre jeg fik konstrueret i min arbejdsiver i 1962.

Men hvor har jeg læsere der bruger øjnene og ser elSke?

Hvem ser ordet som form, hvem ser skriftbilledet?

Ja, hvem opdager det "blinde princip"?

Det gør alle, siger du. Men så sikker kan man ikke være. For eksempel brugte to lærere det som øvelse og lod eleverne i flere klasser arbejde med det uden at opdage det blinde princip, ja, de udgav det i en bog. Og jeg kan godt forestille mig læsere der ikke bruger øjnene, selv professorer.

Nu spør jeg dig om jeg skulle ha holdt regel nr. 2 hemmelig for dig. Ville du hellere læse digtet uden at opdage hvordan det blinde princip virker?

Så ville du måske læse skiftet mellem store og små bogstaver som noget pjat. (Der er meget som folk der ikke kan læse opfatter som noget pjat).

Så kan jeg betro dig at der er blinde principper flere andre steder i mine første bøger. Det vender jeg tilbage til - måske, hvis jeg ikke hellere vil holde det hemmeligt, selv for dig!