I billedkunsten er det dekorative en vigtig side. Der er billeder uden handling. Man kan sige at indholdet ligger i formen, indholdet er et mønster - som er betydningsfrit. De fortæller ikke noget, men de sætter noget i gang.

Jeg har ladet nogle få digte fylde fladen som mønster.

Her ved en grammatik med en regel: ordmellemrum ophæves. Det er lidt af et "blindt princip". Da linier ikke er uendelige, så må de afbrydes.

Så får du de uvante typografiske enheder for øjnene.

Ordene er hentet fra en ikke-kunstnerisk tekst.

Det billede du får for øjnene i digtet uden mellemrum er et myldrende liv. Der er særlige liniestarter og begyndelser der ikke er kendte ord men stumper.

Her vil et sidetal forstyrre billedet.