Webside konstruktører:

I forbindelse med projektet "Hvad er visuel poesi?" har forfatteren Klaus Høeck bedt en gruppe nordiskstuderende fra Syddansk Universitet om at udarbejde en webside til et af hans digte.

Denne gruppe har bestået af følgende:

Per Bjørnholt

Thomas Prætorius

Søren Dixen

Karen Storm

AnneSofie Hansen

Laila Selch Jensen

Arbejdet er udført i forbindelse med et overbygningsemne på Syddansk Universitet v/ Bo Kampmann Walther

Projektet:

I det øjeblik man går ind for at omdanne f.eks. et digt til en hypertekst, begynder ikke alene en fortolkningsproces, men i høj grad også en meddigtning. Og ligesom gode romaner kan "forstyrres" af en dårlig filmatisering, så er der en risiko for at nå langt væk fra det, der skulle ligne den oprindelige tanke med digtet i arbejdet med hyperteksten. Vi håber, at vi med de associationer, digtet har givet os, har været i stand til at yde det retfærdighed.

Digtets, "Modul 1 the semantic module", brug af rimfigurer, græsk mytologi, blanding af sprogkoder, maskinrester og sære sammenstillinger giver tilsammen digtet en spøjs blanding af ophøjethed og komik. Det er denne ironiske distance eller Monty Python-lignende stil, vi bl.a. har ønsket at fremhæve, selv om man selvfølgelig også kan se digtet i lyset af andre stemninger.

Derudover har vi valgt at fremhæve rejsemetaforen, at dette er en rejse i tid, rum og sprog.

Digtets kybernetiske karakter (menneske/maskine samarbejde) ligger implicit i selve hyperteksten, men også i hyperfiktionens begyndelse, idet den første side fremviser den lagertekst som ligger til grund for Klaus Høecks udarbejdelse af digtet. Teksten vises dog kun kort, hvorefter den bryder sammen, og ny tekst kan opstå, og digtet begynde.

 

 

Billedmateriale:

The Booktrader, Lars Rasmussen (billede af Klaus Høeck)

Ulla Elmquist, Rom 1978 af Carl Johan Elmquist (sandhedens mund)

ENIT, Det italienske Stats Turistbureau, København K. (Michelangelo "Adams skabelse" eller en del af den)

Gyldendals Leksikon, 1973 (billede af Euripides)

Stjerner fra Tychobrahe Planetarium www.tycho.dk

Jupiter fra hq.eso.org