"Dada3+ er en visuel abstraktion over Hans Sydows komposition Dada3. At skrive med en computermus er næsten som at lære at skrive påny. Lag på lag skrives de samme tre ord igen og igen. Den eksakte information fra de skrevne ord forsvinder og bliver til et rent grafisk udtryk - præcis som musikken i stykket forvandler informationen fra de talte ord til udelukkende at være lyd og klang."

Christian Leifelt om Dada3+