Fredag d. 13. oktober 1995 var der Kulturnat i København. I Nansensgade holdt det nye Afsnit P - boghandel og udstillingsrum for poesi længe åbent til ære for Per Højholt. Åbningen af udstillingen Min hånd 67 var et stykke af vejen med anledning i udgivelsen af det 11. bind i Højholts diamantiske kæde af Praksis-bøger (Praksis 11: Lynskud). Udstillingen indeholdt hånd- og maskinskrevne skitser og manuskriptsider til den, men også til tidligere udgivelser tilbage til gennembruddet Poetens hoved (1963), foruden optagelser fra Højholts mange sære radio-produktioner, der dengang ellers blot lå hengemt på store spolebånd i DR.

Forud for det var gået en sommer, hvor Afsnit P's indehaver Christian Yde Frostholm, teologen og den senere radiomand Søren E. Jensen og undertegnede havde siddet med hænderne nede i Højholts papirer inde på Det Kongelige Bibliotek. Højholt havde netop indgivet sine manuskripter, udkast og andet materiale til sikker bevaring i KB's Håndskriftssamling. Nu lå og hang så en lille del af Højholts materiale nede i Afsnit P. Det lille galleris udstillingsvindue var fyldt med førsteudgaver af Højholts bøger. Væggene var plastret til med Højholts efterladte manuskriptsider eller nok snarere og helt i Højholts orginale ånd kopier af dem. Og midt i det uanselige udstillingslokale stod en aflang montre med hovedtelefoner. I dem kunne folk bogstaveligt stå ukendte overfor hinanden og uafvidende høre og grine over de samme skøre ting fra gamle Højholt-shows og radio-produktioner.

Pludselig en dag midt i arbejdet med udstillingen dukkede - dengang i 1995 hvor mailen var et nærmest ukendt fænomen - et brev op fra Per Højholt. I det stod disse linjer:


Dette lille mirakel af et digt blev uden videre hjertet i den antologi, vi publicerede i sammenhæng med udstillingen under titlen Album Alder (og i øvrigt to år senere det visuelle fixpunkt og tematiske omdrejningspunkt i Lars Johansens bevægede og besindede portrætfilm Højholt (1997)). Album alder var en lille bog, men skrevet af 19 forskellige forfattere fra tre forskellige generationer og i respekt for og kærlighed til et forfatterskab, der heller ikke dengang synes at skulle ældes. “En værdig hyldest til den 67-årige digtermester”, skrev kritikeren og forfatterkollegaen Poul Borum i Ekstra Bladet. Gennem de seneste år og med den teknologiske udviklings hjælp har vi fået en række avancerede udstillinger, bøger, cd'er og digitale publiceringer med Højholt-materiale og Højholt-humør. At vi nu her i 2007 kan føje en digital publicering af den 12 år gamle og ellers udsolgte Album Alder til denne række, er en glæde. Publiceringen af bogen er et lille appendix til alt det, der siden er kommet til. Og ikke mindst til Det Kongelige Biblioteks store digitale publicering her i 2007 af væsentlige dele af det materiale, der i 1995 lå til grund for udstillingen i Afsnit P.

Det er som om tiden og teknologien har taget den kurs, Højholt selv udstak i sin tid.

Om Højholt gjaldt virkelig, hvad hans ven, Thorkild Bjørnvig som bidrog til antologien med digtet Alder - til en ungdomsven, tidligere selv havde sagt om Halfdan Rasmussen: Han havde ingen alder, han boede i det tidsløses intervaller. For eftertiden kan vi sige om Højholts hele værk: Det har ingen alder, det bor i teknologiens tidsløse intervaller. Her bor nu også Album Alder.
 


 

download Album Alder som pdfarkiv1994-98 | 7/8/07