Du kan også skifte billede ved at taste Return (Enter)

Se desuden plog-serien fra Japan
Found in translation

tidligere bidragaktuelt | 8/2/05