8.

Uddrag af rapport til et akademi i en fjern galakse:

" - [...] I rumskibets overlevelseskapsel fandt vi et rektangulært, kasseformet objekt. Objektet vejer 808 gram og er et konglomerat af papir, tryksværte, lim og bindegarn. Uden på objektet står præget en række ukendte tegn i guld, som her gengives: The Complete Works of William Shakespeare. Objektet viste sig, til vores store overraskelse, at indeholde 540 hvide ark med en monoton og slet varieret gentagelse af i alt fem og tyve forskellige tegn. Ved åbningen foldede bladene sig ud til en vifte, der tillod os at betragte to modstående blade samtidigt. Bladene består af temmeligt tynde lamel-agtige celluloseplader (tilsyneladende spiselige), der fastholdes med lim i venstre side af objektet. Muligvis er denne mekanisme af ren praktisk art, idet vi antager, at man fra afsendernes side har ønsket, at bladene forblev i den således fastsatte rækkefølge. Formodentlig spiller objektet en rolle i forbindelse med udøvelse af afsenderplanetens ritualer, sandsynligvis som brændselselement. Men da vi hidtil ikke har været i stand til at dechifrere tegnene eller andre af objektets øvrige funktioner, må dette indtil videre betragtes som en hypotese. [...] - "

>>