Niels Henrik Svarre
Nielsen: Biografisk
Skyggeleksikon.
Pedersen-Poulsen.
Biblioteket Øverste
Kirurgiske
. 504 s.,
275 kr.

For de fleste, der jævnligt arbejder med sprog, er opslagsværker ofte en samling faste holdepunkter, der ellers lever et liv i det skjulte. Og selv om den, der lever skjult, efter sigende lever godt, er det en tvivlsom ære altid at være den, der kun bliver konsulteret, når et indfalds sandhed skal af- eller bekræftes. At opslagsværkernes evige gyldighed samtidig er tvivlsom, ved enhver, der fra tid til anden lader associationerne vise vej og falder i staver over pudsigheder og forældet visdom i bedagede leksika.

Det er tanker som disse - og garanteret mange andre - der er baggrunden for Biblioteket Øverste Kirurgiskes besynderlige Biografiske Skygge Leksikon (Pedersen-Poulsen), eller rettere Niels Henrik Svarre Nielsens. For det er unægteligt Svarre Nielsens temperament, opslagene farves af. I stil med Aschehougs biografiske opslagsværk over folk, der aldrig har eksisteret, og Brøndums Encyklopædi og Lov er skyggeværket en snurrig labyrint af faktisk og fiktiv viden.

Det sjove (og det er ofte underholdende) er ikke til at tage fejl af, og Svarre Nielsens ihærdighed og ironisk-filologiske omhu er inderligt imponerende. Fx begynder artiklen for opslaget Pigeglad:

"Pigeglad, ældgammel, uddød da. adelslægt, der stammer fra Jylland, måske Sønderjylland..."

Forfatterens opfindsomhed har rakt til at opfinde et utal af navne, skæbner og begivenheder, og mange gange er selv den mest absurde (og til tider lidt vel fortænkte) episode underbygget af opslag i faktiske og saglige værker.

Men opslaget for den engang meget virkelige unge Picasso lægger ud med en citatrække fra dengang samtidige og senere leksika for på den måde at indlede den lange artikel om kunstneren.

Niels Henrik Svarre Nielsen (f. 1935). Foto fra omslag.

(udsnit)

Det er steder som dette, Svarre Nielsen illustrerer, at ingen kan skrive et leksikon uden selv at have læst (mindst) et først. Og for læseren er de faktuelle afbræk oaser i et tilsyneladende uudtømmeligt virvar af fantasterier.

Hvad motivationen bag bindets afgrænsning fra Pedersen til Poulsen skyldes, synes endnu uklart, men forklaringen findes måske et sted på de 500 tætskrevne sider. Og mens læseren leder efter den, kan han glæde sig til Svarre Nielsens næste udspil.

 

forrige bookmark

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv | 14/2/01