Intro

Flyga över vatten

Tingenes orden

Myten om den græske Ikaros spreder sig som ringe i vandet. Sagnet er vævet sammen med en lang række begivenheder og personer, gamle og nye myter, for eksempel Daedalos, Ikaros far, der konstruerede labyrinten og flugtens vinger, kong Minos, der ansatte Daedalos, Ariadne, der blev betroet labyrintens hemmelighed, Minotauros - den hvide tyr, der fortærede jomfruer, Theseus, der slog monsteret ihjel, Dionysos, der ægtede Ariadne, fordi Theseus svigtede, Kretas undergang, Neapels fødsel, Brødrene Wright. Concorden, Neil Armstrong... osv. Det er myten om menneskets trang til at overskride grænser og virkeliggøre det umulige. Om at sætte sig op mod tingenes egen orden, og dermed også historien om teknikken og fremskridtet.

Ikaros har haft en umiskendelig indflydelse på såvel billedkunst som litteratur, og det nye årtusind byder på endnu to væsentlige fortolkninger, der begge indsætter myten i en nordisk sammenhæng: Peter Greenaways Kulturbro 2000-udstilling på Malmö Konsthall Flyga över vatten og Morten Søndergaards romandebut Tingenes orden, der foregår i København. Begge værker er 'amazing' i bedste labyrintiske forstand (ordet 'maze' betyder labyrint) og løfter drømmen, så hår, øjne og ører blafrer i vinden.

Greenaways udstilling er et buldrende ragnarok med regnvejr, fugle, vinger og æg, flyvende propeller, obduktionsstuer, nedsænkede vandbassiner og levende mennesker i glasmontre. Hans distancerede konceptualisering af mytestoffet er for så vidt langt fra Søndergaards sprøde og stemningsmættede atmosfære. Men fælles arvegods og yndlingstemaer forbinder også de to kunstnere: fascinationen af tekst, tegn og biblioteker, arbejdet med videnskabelige indfaldsvinkler og paradokser og en passion for systemer, eksakthed og kaos. Begge Ikaros-værker udgør et mikrokosmos, der potentielt gennemspiller og videreudvikler tidligere værkers temaer for fuld musik, såvel som de givet rummer kim til fremtidige projekter. Værkerne har allerede lavet knopskydning: Til Flyga över vatten er udgivet et associationsophobende katalog, der gennemgår referencer fra andre af kunstnerens værker til Malmø-installationens 30 elementer. Og til Tingenes orden findes et et appendix på Borgen Insiteout med værkets baggrunds- og inspirationsmateriale, der blandt andet indeholder Ovids digt om Ikaros, et interview med hjerneforsker Albert Gjedde og et kort over hjernens forskellige funktionscentre.

Bruegel den ældre: Landscape with the Fall of Icarus ca. 1558.

greenawaysøndergaard

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv | 15/12/00