Kan tro flytte bjerge, kan din tanke række ud og få din kæreste til at ringe til dig, og hvad med at øge chancerne for at vinde i Lotto blot ved at koncentrere dig om det?

Trapholt Museum for Moderne Kunst i Kolding ligger hus til et videnskabeligt spørgsmål stillet af Morten Skriver og Christian Skeel i samarbejde med Princeton University. Spørgsmålet er hvorvidt det er muligt for menneskets bevidsthed at påvirke materien?

I et svagt oplyst rum hænger en skærm med billedet af en baby, som med store klare øjne kigger direkte ind i dit blik, somme tider. For det meste er billedet i større eller mindre grad opløst i hvide pixels. Billedets udseende bestemmes af en computer med en tilfældighedsgenerator, der konstant producerer en række af 0'er og 1-taller, efter samme princip som at slå plat eller krone. Generatoren beslutter hvert sekund, om de enkelte små punkter i skærmbilledet skal vise babybilledet eller hvid støj, og det ser nærmest ud, som om der foregår en kamp mellem billedet og de hvide pletter, der tager til og viger i antal hele tiden.

Forsøget kører 24 timer i døgnet i et år og burde rent statistisk resultere i at babyen er 50 procent synligt på et hvilket som helst tidspunkt. Uden for rummet hænger et display, som ved upload af denne tekst fortæller, at billedet af babyen er blevet vist 50,001437630 procent af tiden.

Det tyder altså på, at et eller andet har påvirket computeren til at vise billedet oftere end den statistiske sandsynlighed taler for. Og dette noget kan være de besøgenes mentale insisteren på at få billedet til at stå klart, den menneskelige bevidstheds blotte opmærksomhed.

Der er i videnskabeligt regi blevet arbejdet med fænomener som dette i de sidste tyve år, samlet under betegnelsen psi-forskning, og på www.princeton.edu/~pear/ ligger der tekster om emnet og diskussioner af forsøgsresultater. Nøgternt konstateres det, at der tilsyneladende findes målelige relationer mellem bevidstheden og den fysiske verden, som endnu ikke kan forklares videnskabeligt.

Christian Skeel og Morten Skrivers samarbejde med Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory (PEAR) animerer til intens beskuerdeltagelse, som i den museale kontekst kan være en mangelvare, man skal helt til Planetariet eller Tivoli for at finde. Kombinationen af computeræstetik og babyer har en lidt småbelastende aura af opdateret New Age æstetik, men projektet er velfungerende som en konkret indgang til erfaringer og overvejelser over den menneskelige bevidstheds egenskaber og verdensaltets indretning. Desuden er museet en forfriskende neutral grund befriet for den tætte tåge af mystik og røgelse, der ellers ofte omgiver studierne af disse fænomener.

Random mechanical
cascade experiment

Linear pendulum
experiment

Robot experiment

Trapholteksperimentet. indtil 9.3.2001, Trapholt, Museum for Moderne Kunst, Æblehaven 23, 6000 Koldingtilbage til
aktuelt | aktuelt-arkiv | 21/8/00