Fra og med 22. august kan man også gå på vaskeri på nettet. Den dag åbner Afsnit P den virtuelle udstilling Program:Møntvask udført af gruppen StadtFlur.

De fleste storbymennesker har prøvet at gå på møntvaskeri. Besøget har sikkert været præget af en vis irritation over maskiner, der ikke virker, og ufrivillig ventetid i lokaler, som ikke tilbyder særlig mange muligheder for adspredelse. Men det har formodentlig også betydet en kærkommen pause i en travl hverdag.

StadtFlur har besøgt en række københavnske møntvaskerier og betragtet dem med andre øjne end fra den gængse kundevinkel. Set ud fra et arkitektonisk og historisk perspektiv er møntvaskerierne fascinerende offentlige byrum. De er næsten ens indrettede lokaler, der så godt som aldrig er blevet renoveret, siden de åbnede for 30-40 år siden: tidslommer i storbyen, som gruppen ønsker at dokumentere, inden de helt forsvinder.

Derfor har gruppen skabt en foto- og tekstmosaik, der skildrer møntvaskerierne i København. På netudstillingen kan man læse tekster om møntvaskeribranchens storhed og fald, og man kan se billedserier af interiøret på vaskerierne: fra automater og vaskemaskiner til spor efter tidsfordriv og socialt samvær. Mens nogle billedserier viser helt trivielle motiver, er andre studier af unikt design. Besøgende på Afsnit P kan bl.a. se tapetmotiver af vandfald og facadeskilte med eksotiske navne - alt sammen præsenteret interaktivt i bedste automatstil: TRYK FOR START.

I projektet indgår desuden af en booklet, som lægges ud på de ca. 30 vaskerier, motiverne er hentet fra. Booklet’en udgives i et meget begrænset oplag, så vaskerikunder og andre interesserede må frekventere et vaskeri i Indre By, i brokvartererne, på Frederiksberg eller først på Amager, hvis de vil se den. Denne alternative distribution dokumenteres også på udstillingen på nettet.

StadtFlur består af Camilla Hedegaard Møller, Kirse Junge-Stevnsborg og Jens Keis Kristensen. Gruppens projekter interesserer sig for offentlige byrum. Ofte fokuserer projekterne på nogle af storbyens mere undseelige og upåagtede rum. I efteråret 2002 arrangerede StadtFlur arkitektur- og kunstudstillingen: 2200 N - Nye spor i Nørrebroparken i den forsømte og hengemte park på Ydre Nørrebro. Se også www.stadtflur.dk.

Program:Møntvask vises i forlængelse af en række tidligere virtuelle udstillinger på Afsnit P med udgangspunkt i det offentlige rum og dets sprog, herunder Gaderne - byen skriver (2001) og Vigilance Propreté (2002).
 

Pressefotos og en pdf-udgave af booklet'en findes her

Yderligere info:
StadtFlur, tlf. 28 66 65 02,
camillamoeller@orangenet.dk
Afsnit P, tlf. 32 54 95 96,
afsnitp@email.dk.

presseaktueltaktuelt-arkiv | 15/8/03