Das I-Gedicht / I-digtet

[lies: "rauf, runter, rauf, Pünktchen drauf"]

[læs: "op, ned, op, punktum, prop"]


- at miste forstanden og vinde synets fulde brug


I serien Verdenslyrik har Borgens Forlag netop udgivet et rigt udvalg af den tyske multikunstner Kurt Schwitters' lyriske arbejder. Anna Blomst og andre digte hedder værket, som digter og kritiker Lars Bukdahl har haft besværet med at oversætte. Ligesom Borgens tidligere udgivelser af Verdenslyrik indeholder også Anna Blomst de oversatte tekster på originalsproget i pædagogisk layout med modstillede sider. Bogen er desuden forsynet med et glimrende forord af oversætteren, der introducerer manden bag mærkværdighederne i Anna Blomst. Og det kan nok være nødvendigt med lidt vejledning, når det gælder Schwitters.

Kurt Schwitters (1887-1948) voksede op i Hannover. Her modtog han sin første kunstneriske skoling ved Kunstgewerbeschule. I 1909-14 var han elev hos Hegenbarth og Kühl i Dresden, hvor menuen stod på senimpressionisme, og præmien var deltagelse i de årlige udstillinger i Hannover Kunstverein. Fra 1917 begyndte Schwitters første "ekspressioner" og "abstraktioner" at dukke op i form af oliemalerier og oliekridttegninger, der tydeligt fjernede sig fra de hidtidige resultater. I 1918 udstillede Schwitters første gang hos ekspressionisterne i Der Sturms galleri i Berlin og tilmeldte sig dermed samtidens ypperste avantgardebevægelse.

Collage var fra begyndelsen Schwitters' foretrukne udtryksform. Og alt kunne tilsyneladende anvendes. I hans værker finder man avisstumper, karamelpapir, billetter og lignende - småting, som folk havde smidt fra sig på gaden, samlede han op og klistrede ind i nye betydningsfulde sammenhænge. Eller rettere: han MERZede stumperne ind i nye sammenhænge. Fra 1919 anvendte Schwitters MERZ som samlende betegnelse for sit projekt. Ordet stammer vist oprindeligt fra et avisudklip, hvor COMMERZBANK indgik, og Schwitters har altså benyttet den midterste del som både titel, materiale og teknik. MERZbau - skraldetræet eller -bjerget, der langsomt skulle vokse sig op gennem loftet til førstesalen i Schwitters' hus - byggede han på fra 1918, og året efter begyndte begrebet at glide ind i digtene. Som i linjerne fra kærlighedsdigtet "Kald det partering": Er du allerede én gang blevet slagtet?/At slagte Anna Blomst er at partere dig selv/Lader du dig gerne partere?/Slagt Anna Blomst, stemningen før du går i seng/Slagt Anna Blomst, damen ved siden af dig/At slagte Anna Blomst, er den eneste partering,/du overhovedet magter/Hvis du ikke tilfældigvis, Merz bevare dig, skulle være et helt/magtesløst menneske.

Digtet "Til Anna Blomst" blev offentliggjort i Der Sturm i 1919 og blev - som Bukdahl skriver i bogens forord - et folkeligt megahit. Samlingen Anna Blume. Dichtungen kom på gaden samme år og Schwitters var med ét slag berømt. En smagsprøve:
 

TIL ANNA BLOMST

O, du, mine 27 sansers elskede, jeg elsker du!
Du, din, du dig, jeg dig, du mig, ---- vi?
Det hører tilfældigvis ikke til her!

Hvem er du, utalte fruentimmer, du er, er du?
Folk siger, du ville være.
Lad dem snakke, de ved ikke,
hvordan kirketårnet står.
(...)


"Til Anna Blomst" tilhører den mest tilnærmelige del af Schwitters' digte. Nok er syntaksen hist og her brudt sammen, men læseren kan danne sig indtryk af - og genkende - en samlende bevidsthed bag tekstfragmenterne. På samme måde som i Schwitters' billedkunst består digtene af stumper og brokker, af brudstykker af det sprog, vi omgiver os med. Schwitters har samlet op, klippet og klæbet sammen på ny. Men vi kan hele tiden følge bevægelsen. Abstraktionen er ikke total - digtene
giver faktisk mening. Det samme gælder Schwitters' kortprosa, som der er enkelte eksempler på i bogen. For eksempel det herligt programmatiske "Raddadistmaskinen". Det begynder således:

Raddadistmaskinen er bestemt for dig. Den er gennem en særlig sammenknytning af hjul, aksler og valser med kadavere, salpetersyre og MERZ konstrueret således, at du træder ind i den med dine sansers fulde brug og kommer ud af den fuldstændig fra forstanden. Den giver dig store fordele.

Sværere bliver det ved mødet med de konkretiske digte og de rene lyddigte, som Schwitters tager fat på fra 1921. Mest kendt er "Ursonate", som vel snarere hører hjemme på scenen end i tavs bogform. Her er ikke blot al syntaks opløst, men selve sproget er uigenkendeligt og består af knap nok udtalelige lyde. Og helt lydløst - og i stedet skulpturelt - bliver det i cifferdigtet "Digt 25 (elementært)", der udelukkende består af tal i intervallet 1/2 til 59. På samme måde med "I-digtet" og de to billeddigte, "Billeddigt" og "Billeddigt i bogsats". Man kan træde ind i dem med sine sansers fulde brug og komme ud fuldstændig fra forstanden. Forhåbentlig udstyret med den fordelagtige viden, at digte - efter Schwitters - også skal ses og ikke altid give mening.

Gesetzes Bildgedicht/Billeddigt i bogsats. Kurt Schwitters: Anna Blomst og andre digte.

Peg på digtet for at se håndskrevet version.

Ikke alle Kurt Schwitters' digte er lige interessante og oftest bider hans provokationer ikke på en nutidig læser. Men som kulturhistoriske fænomener er digtene ufor- og uomgængelige. De er ikke blot gode at fortælle litteraturhistorier om. De vil også til hver en tid hjælpe os at tegne streger i sandet og selv berette om, hvor langt man kan og bør gå i sin lyriske bestræbelse.

Som læse-stof er digtene en blandet landhandel. Kortprosaen og de syntaksopløsende collagedigte underholder og gør nysgerrig, mens de konkretistiske indslag mest forvirrer og sætter i stå. Og lige omvendt forholder det sig naturligvis, når man anvender digtene som betragte-stof. Husk at gøre det sidste! Schwitters' digte skal ses og man kan være taknemmelig for den nye oversættelse. Anna Blomst er det rigtige sted at miste forstanden, hvis man nu en gang ikke kan lade være med at interessere sig for moderne lyrik.

Kurt Schwitters: Anna Blomst og andre digte. Oversat fra tysk af Lars Bukdahl. Borgens Forlag 2002. 176 sider, kr. 129 kr. Borgens forlag.

Læs og hør også hele Schwitters' Ursonate på Ubuweb.

aktueltaktuelt-arkiv | indeks | 5/12/02