Det trykte ords revolte
En lussing til den gode smag
At ændre verden
Opbygningen af socialismen

Opbygningen af socialismen

1924-1934

Prospekt for en international designkonkurrence afholdt af Statens Ukrainske Teater: en koncertsal med 4000 pladser, 1930. Design: Adolf Strakhov. Teksten er på russisk, tysk, engelsk, fransk og ukrainsk (The Russian Avant-Garde Book, MoMA).

Sidst i 1920’erne og i begyndelsen af 30’erne bredte konstruktivistiske formgivningsprincipper sig til alle former for offentlige publikationer, sågar varekataloger og statslige rapporter. Meningen var, at sovjetisk kunst skulle deltage direkte i livet og ikke skildre, hvad andre lavede, i for eksempel oliemalerier til pynt i dagligstuen. Der skulle laves bogomslag, designes lygtepæle, overalls, køretøjer til rullende filmforevisninger; al kunstnerisk virksomhed havde et funktionelt formål.

Kunstnerne var arbejdsmænd i genopbygningen af det moderne Sovjet, og det postrevolutionære regime promoverede i sagens tjeneste den moderne arkitektur. Storslåede visionære arkitektprojekter blev imidlertid ikke ført ud i livet, men er dokumenteret i illustrerede arkitekturtidsskrifter og -bøger. Typografi og layout af disse publikationer var i hænderne på tidens mest innovative grafiske kunstnere, som Vladimir Tátlin, El Lissitskij og Aleksandr Rodchenko.

Russiske avantgardebøger 1910-1934. Louisiana, Humlebæk. Til 19. januar 2003

The Russian Avant-Garde Book, Museum of Modern Arts website
 

aktueltaktuelt-arkiv | indeks | 21/12/02