(..) "ingenting" er interessant
billedet glider over i
ingenting (...)

 

Jørgen Leth er digter og filmskaber. Både når han digter og skaber film. Et digt er aldrig bare et digt, det er i lige så høj grad en kameraføring. Et udkast til noget andet, som måske aldrig bliver. En romansynops, en drejebog, et partitur, en koreografi - eller et aldrig taget fotografi.

Billedet forestiller, hedder hans nye digtsamling. Man kan vælge at sætte de enkelte digttitler efter: "Heste på en mark", "Den anden verden". Men i lige så høj grad forestiller digtene netop "ingenting". De beskriver et mellemrum, et resonerende erotisk ladet tomrum, som ordene udfylder; "klip til stilheden".

I en række af tekster om fænomener som Havet, Hundene og Vand indkredses for eksempel også Kneppe, men netop ved at skrive uden om, optegne den omkringliggende verden, alt det, der foregår imens. Måske tilfældige ting, men det "udstrækker sig i denne time og tager form i dette rum". Digtet danner en hulform om sin genstand.

Solen er på vej ned. En mand sidder ved et bord og lader sit blik glide hen over verden. Standser op ved en kvinde - som passivt lader sig betragte. Han flår papiret ud af maskinen. Sådan kunne man måske lidt karikeret opsummere bogens stof. Hvis ikke det var for panoreringen.

En central tekst, Lyset vælger, beskriver en idé til en film (måske om en anden dansk digter?), hvor en kraftig, håndholdt lampe med en tynd lysstråle i mørket udpeger "træer, blade, jord, hav, lyden af buskenes susen. En pen som skriver på papir. Manden som skriver."

"Alle billeder har betydning (...) Lyset vælger hvad der er vigtigt". Og teksten slutter: "Hertil føjes en anden tanke: 'Forvandle dette liv til nogle ark beskrevet papir'". Lys, kamera, blik, ord - alt glider hen over tingene og sammen til én skrift.

Digtets hulform tegner også et billede af et menneske. Midt mellem ulyst og lyst - mellem dér, hvor intet har interesse, og der, hvor det netop er "ingenting", der er mest interessant.

"Ingenting er der" hedder et andet digt, hvis digtlinje fortsætter: "før jeg ser det".

Jørgen Leth: Billedet forestiller. Gyldendal, 112 s., 195 kr.

 

tilbage til aktueltaktuelt-arkiv | anmeldt 15/5/00

Billedet forestiller... Jørgen Leth - portrætteret af Martin Søby (fra bogens omslag).