Hans-Jørgen Nielsens digteriske forfatterskab er nu blevet samlet i en smuk sorthvid bogkolos med en tydelig hilsen til den konkretisme og pop-art, som var digterens kunstneriske udgangspunkt. En helt igennem fuldbragt samling, som holder digterens yndlingssideformat, kvadratet, og hvor eksempelvis digtsamlingen At det at er sat med den originale skrifttype. Den om nogen beslægtede kollega Per Højholt har skrevet et minimalistisk forord, Tania Ørum et grundigt og informativt efterord, der placerer Nielsen i traditionen og trækker linjer i forfatterskabet.

Samlingen illustrerer forbilledligt Hans-Jørgen Nielsens spændvidde. Vi følger ham kronologisk fra 60' ernes minimalistiske eksperimenter med konkret poesi og systemdigtning, over 70' ernes politiske satirer, lejlighedsdigte, hallucinationsdigte og langsyntaktiske digte ladet med mythos og psyke, til helt nye overraskelser fra 80' erne: dels det Mallarmé-inspirerede digt Jonas, der udfolder Andy Warhols udtalelse " I want to be a machine", mens tekstflager om altings maskinagtighed svømmer rundt omkring på siderne á la Un coup de dés. Dels sene og efterladte digte, der på én gang er sitrende sanselige, modne og sorgfulde. På sin vis klassiske modernistiske digte, der gennemspiller temaer som tid, ensomhed, død og øjeblikkets skrøbelighed, samtidig med at de genoptager de nielsenske sprogdrillerier, spil på traditionen og modstand mod fortolkning.

Selvom Hans-Jørgen Nielsen konstant eksperimenterede og fornyede sig, dukker de samme sprogtricks og temaer op igen og igen. Og fra først til sidst er det digte, der tager udgangspunkt i sproget og dets dobbelte rolle: at det materielt findes i verden og samtidig henviser til verden, eller med forfatterens egne ord: at "skriften er skrift og den skriver." Ud af den teknikbegejstrede leg med bogstaver, ord, grafik og syntaks opstår stærke følelsesmæssige udtryk. Såvel systemdigtningens mekaniske og repetitive former og de sene digtes blitzagtige naturbilleder indkapsler kærlighedens og øjeblikkets flygtige intensitet.

Hans-Jørgen Nielsen:
Nielsen sort på hvidt.
Redigeret af Tania Ørum
og Morten Thing.
Tiderne skifter, 474 s.,
350 kr.

 

forrige bookmark | næste

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv | omtalt 30/6/00