Foto: UNESCO

- Gutenberg21 og Verdens Bogdag 2000
 

Firmaet Xerox og Det Kongelige Bibliotek står bag udviklingsprojektet Gutenberg21 med undertemaerne Kulturarv og Fremtidens bog. Begge projektdele tager udgangspunkt i de nyeste print-on-demand-teknikker: at man kan "digitalisere" et manuskript side for side og printe det til en bog løbende, i takt med efterspørgslen.

Kulturarvsdelen skal udnytte den ny teknik til at affotografere, bevare og formidle værker, som er i bibliotekets varetægt, hvilket giver interesserede mulighed for at komme "helt tæt på" og studere originale værker, som ellers har været forskanset bag glas eller i mange tilfælde gemt af vejen på grund af deres skrøbelighed over for lys og varme.

Xerox donerer årligt to digitaliseringer ud fra Det kongelige Biblioteks indstillinger, og alle udgivelser forsynes desuden med videnskabeligt forord. Forprojektet er faksimileudgivelsen af J.P.E. Hartmanns to melodramaer til tekst af Oehlenschläger, Guldhornene og Jurabjerget, som knytter sig til en stor udstilling om Hartmann på Den Sorte Diamant i september 2000. Foruden Dronningen og Prinsen får 148 forskere, europæiske forskningsbiblioteker og uddannelsesinstitutioner glæde af mangfoldiggørelsen.

Fremtidens bog skal omvendt indkredses af et panel bestående af 15 repræsentanter for den danske litteraturverden ­ litteraturråd, boghandlere, forlag, forfattere, forfatterskole, litteraturinformationscenter, biblioteker, Danmarks Radio ­ samt formanden, Anne-Marie Mai, professor ved Syddansk Universitet. Tanken er, at de fire gange årligt skal mødes og diskutere muligheder og faldgruber ved print-on-demand.

Men Fremtidens bog er også en konkurrence, som skal føre til to nye årlige bogudgivelser ved hjælp af den nye teknologi og udbudt til salg via internettet ene og alene. Frist for "indmailing" til første runde er 1. september, præmierne på 20.000 hver, udvælgelsen foretages af et underpanel. Yderligere oplysninger kan fåswww.gutenberg21.dk.

"Hvad sker der, når en bog kan trykkes pr. efterspørgsel? Når alle i princippet kan udgive egne værker? Når bogen får flere dimensioner end blot et afgrænset stykke papir? Når billeder og lyd pludselig er noget, læseren selv kan vælge til og fra?" lyder spørgsmålet i konkurrencematerialet. "Hvad er indholdet i fremtidens bog? Hvordan ser den ud?" Alting kan på den ene side lade sig gøre.

På den anden side handler oplægget udelukkende om lyrik og prosa (om end der åbnes mulighed for noget "helt tredje"), og så hedder betingelserne i øvrigt: "Manuskriptet må max. være på 400 sider à 200 typeenheder. Manuskriptet må gerne indeholde illustrationer (eller farve) eller forslag til egnede illustrationer. Det er således muligt, at en forfatter og grafiker vælger at gå sammen om et fælles manuskript." Men hvis ikke man selv leverer illustrationer, kobler Gutenberg21 selv tre illustratorer på ­ så læseren kan vælge mellem flere forskellige udgaver og "selv designe sin bog".

Måske Fremtidens bog ikke er så fremtidsagtig alligevel? Hvad blev der pludselig af lyden, interaktiviteten, hyperlinks'ene og sammensmeltningen af tekst og billede til et samlet grafisk udtryk (og netop ikke illustration) - eller de levende (tekst)billeder - alt det vi kender så godt fra f.eks. internettet, for slet ikke at tale om cd-rom'en eller e-bogen? Det her ligner jo umiskendeligt en god gammeldags bog!

"Bogen, det tidløse medie" skriver forfatteren Hanne-Vibeke Holst, talskvinde for Verdens Bogdag 2000, der i år skal have tiden som tema: "Tiden i bogen - bogen i tiden."

Det er første gang, det danske bogmiljø deltager samlet i Verdens Bogdag-arrangementet, som blev indstiftet af UNESCO allerede i 1995 med katalansk forbillede og siden er blevet en tilbagevendende begivenhed i mange europæiske lande som England, Tyskland, Spanien, Norge, Sverige og Finland. Og arrangørerne har besluttet at foretage det tidseksperiment at lade Bogdagen strække sig over en hel uge - fra "selve dagen", søndag 23. april kl. 10-15 og frem til lørdag 29. april. I hovedstaden begyndende med en stafetoplæsning på Glyptoteket og afsluttet af en (lukket) litterær debat på - Den Sorte Diamant. Borgens Forlag afholder Borgens Dag fredag 28. april kl. 14-18 i Nikolaj Kirke.

Arrangementskalenderen for Verdens Bogdag kan ses vokse på www.verdensbogdag.dk.
 

 

Se også Andreas Brøggers virtuelle bog om bogteknologi Fra papir og blæk til skærm og pixel i udefra-sektionen (bidrag 3)

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv | 16/3/00

Plakat: Gitte Kath