Afsnit P er på banen igen, men i nye klæder. Lyrikboghandlen og -udstillingsrummet, der sidste forår måtte dreje nøglen om i Nansensgade, genopstår på internettet som udstillingsrum for visuel poesi under navnet afsnitp.dk.

afsnitp.dk ­ der er tænkt som et levende forum for både kunstneriske og teoretiske kræfter ­ lagde ud søndag 24. oktober med en både virtuel og konkret fotoinstallation, Kig forbi her på nettet og i Norske Hus ved Sophienholm i Lyngby.

Samtidig med åbningen præsenterer siten de første bidrag fra den faste stab af korrespondenter ­ Tinne Borgland (Bruxelles), Andreas Brøgger (New York), Peter Eriksen (Cyberspace), Marianne Lumholdt (London), Tatiana Maria Lund (Montreal), Morten Søndergaard (Vinci, Italien) og Lene Wissing (København).

afsnitp.dk vil fungere som en løbende redigeret flade med faste indslag, aktuelt, bibliotek, billedfoyer, månedens digt osv., foruden de enkeltstående udstillinger.

Installationen Kig forbi tager udgangspunkt i Norske Hus ved Sophienholm, som i forrige århundrede var et litterært mødested for romantiske digtere som Baggesen, Oehlenschläger, Heiberg og Ingemann. I nyere tid indgår huset i Hein Heinsen og Torben Schønherrs fælles værk, Eremitagen og bjergbestigersken. Nøglen bliver symbolsk overdraget til en litterat for en årrække, og digteren Peter Laugesen var første modtager.

De sidste tre år har nøglen været i forfatteren og Afsnit P-initiativtageren Christian Yde Frostholms varetægt. Nu besvarer han kunstværket og tildelingen af nøglen ved i samarbejde med fotografen Frank Sebastian Hansen at udstille en række portrætter af forbipasserende nysgerrige, taget ud gennem vinduerne i "digterens ensomme bolig". På internettet ledsages billederne fra installationen bl.a. af tekster af forfatterne Pia Juul og Jeppe Brixvold.

Alle interesserede blev indbudt til at kigge forbi på åbningsdagen og overskride tærsklen til det ellers aflukkede hus ­ samt lade sig skrive op på p-mailinglisten for automatisk at høre nyt om de kommende aktiviteter.

Installationen er støttet af Lyngby-Taarbæk Kommune og Vester Kopi, imens selve afsnitp.dk oprettes takket være Kulturministeriets Udviklingsfond og Københavns Kommunes Kulturelle Udviklingspulje.

Og så til sidst - for at slå det fast én gang for alle: afsnitp.dk er ingen lyrikboghandel.

 

Tilbage til aktuelt