- ny bog om tekstanalyse
 

"For den opmærksomme læser" vil detaljen ofte være den støj i øjet, der får en tekst til at blive ved med at rumstere i bevidstheden; den krog, som den videre interesse og nysgerrighed hægter sig på. I fotografiet kalder Roland Barthes denne uafrystelige detalje for punctum , og også i dette medie melder sig hurtigt spørgsmålet om hvorfor? Hvorfor havde hun den snor bundet om fingeren, hvad er historien, og hvorfor fortælles den sådan?

På samme måde er detaljen ofte udgangspunktet i en tekstanalyse: den genererer læsningens hvorfor, og tilsammen bliver detaljerne brikker i en fortolkning. Men samtidig er der detaljer, der forstyrrer billedet - detaljer, der tydeliggør fortolkningens grænser. "Bedst som del og helhed synes at gå op i en højere enhed, dukker detaljer pludselig op og viser grænser for den hævdvundne tolkning. Detaljer udfordrer dermed tekstanalytikerens selvsikkerhed og skubber tekstanalysen videre", skriver redaktørerne af Detaljen - tekstanalysen og dens grænser, bind 1. Bogen beskæftiger sig altså med den dobbelthed, at detaljen både optræder som tekstanalysens genstand og grænse - og heldigvis især med det forhold, at detaljen derved bliver tekstanalysens store motor.

Tekstanalyse eller måske bare læsning? Selvom bogen er skrevet af litteraturforskere og umiddelbart henvender sig til et akademisk publikum, er det inspirerende at følge med i fortolkningens trin og overvejelser, og flere af bidragene udmærker sig ved at ruske ivrigt i éns læselyst.

Bogen er udgivet i forlængelse af et tværfagligt og internationalt jubilæumsseminar på RUC med samme titel, og dette første bind har en litterær vinkel på detaljetemaet. Blandt de bedste bidrag kan man derfor læse om ny dansk lyrik og poetik hos Peter Stein Larsen, om realismen i le nouveau roman hos Anne Sejten; Erik Svendsen vælger sig Thomas Boberg, og Carsten Sestoft introducerer oplagt til Georges Perecs La vie mode d'emploi (der netop er udkommet på dansk i Frants Iver Gundelachs oversættelse). Til gengæld får man lidt ondt i maven af Uwe Geists læsning af Morten Søndergaards Kort over tiden på grund af det hårdt kørte kompleksitetsparadigme-tema, men der er points for at vise fortolkningen som en forsøgsvist anlagt vinkling. Der altid kan drejes et par grader.
 

Anne Elisabeth Sejten og Erik Svendsen (red.): Detaljen - tekstanalysen og dens grænser. Bind 1. Roskilde Universitets Forlag 1999, kr. 230.

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv