Den Blå Port runder et halvt hundrede og udkommer denne gang med et oversigtsregister og et så mangfoldigt stofudbud, at det giver anledning til et redaktionelt "jubi", der nok skal ekkoe sig vej ud i læserskaren.

Scoop'et er uddrag af den roman om øret, Per Højholt plejer at gemme i sin skorsten, Auricula. Pia Juul skriver om dans til brudte rytmer, og der er nye digte og et interview af Klaus Høeck. Der er en nytårsforsendelse fra Sonnevi og (Lene Henningsen inspireret af) Sappho, H.C. Andersen er med på en Niilhest og Claus Beck-Nielsen og Peter Adolphsen kommer ind som de yngre med fortællinger om biologisk henholdsvis fortætning og nedbrydning . Walt Whitman anmelder sig selv og Borges skriver Om videnskabelig strenghed i 1:1.

I den teoretiske afdeling svarer Marianne Stidsen polemisk og oplagt sidste nummers nyformalistiske Dan Gioia med et essay, der diskuterer muligheden af en ny avantgarde. Stidsen finder inspiration hos den amerikanske litterat Marjorie Perloff, der advokerer for en værkorienteret, men ahierarkisk og postmoderne avantgarde. Gerne under overskriften radikal kunstighed, fremfor nyformalismens postulerede oprindelighed. Med en genreblandet collage af John Cage som eksempel argumenterer Perloff for, at kunsten kan og må optræde som ny og eksperimenterende ­ selv hvis det nu overståede 20. århundrede skulle sætte remsen "seen this, done that..." i gang. Set fra afsnittet for visuel poesi er det glædeligt, at Perloff i tilbageblik tilskriver "typeskifterskrivemaskinen ... en ny spændende, såvel teoretisk som stoflig, udfordring for litteraturen". En bevægelse, der har vide perspektiver. Det er stadig påkrævet, at kunsten formulerer andre måder, og det er tilmed muligt, uden tilbagevenden til hverken klassiske dyder og elisabethanske verseformer på den ene side, eller på den anden futuristisk destruktion, højmodernisme eller happeningagtig værkopløsning, mener Perloff. Ligesom Marianne Stidsen, der derfor tager Pounds kampråb en gang til, på 1: Make it new!

Den blå Port 50, 1999. Forlaget Rhodos. Kr. 120 i løssalg inkl. register. Abonnement 80 kr. pr. nr.

tilbage til aktuelt | aktuelt-arkiv