Den Blå Port 48, 1999, 98 kr. i løssalg

Det nye nummer af Den Blå Port har poesiens former som tema, herunder verseformen, såvel den frie som faste. I den anledning bringes et oversat essay, Noter om den nye formalisme, af den anerkendte foregangsmand for den nye formalisme, den amerikanske digter og kritiker Dana Gioia.

Mange digtere har en tilbøjelighed til at betragte de faste og frie verseformer som æstetiske modsætninger og deltagere i en politisk kamp. For Dana Gioia er de to former tværtimod ligeværdige og komplementære teknikker, der tilsammen udfordrer digtet. Hvor metret er en gammel hypnotisk teknik, der via øret forbinder digtningen med musik og religiøse ritualer, er den frie verseform dikteret af øjet.

Essayet rummer bl.a. en analyse af William Carlos Williams’ berømte digt The Red Wheelbarrow* der er skrevet i fri verseform. Digtet demonstrerer, hvordan den visuelle komposition af siden bestemmer lydens organisering. Den grafiske dominans fremtvinger en uventet og fremmed prosodi, der giver det helt dagligdags ord en ny vægtning.

Dana Gioia vil først og fremmest slå et stort og klingende slag for poesiens musikalske kvaliteter og de glemte terziner, hexametre, blankvers, og hvad de nu hedder... Men heldigvis uden at overse den visuelle form. Så må man leve med den moraliserende tone og besyngelsen af lydens vitale nærvær til fordel for øjets forbundethed med skriften og "den kritiske analyses glædesløse, intellektuelle indgangsvinkel".

Det nye nummer indeholder desuden en artikel af Kristina Krake om arabesken i Niels Franks digtsamling Tabernakel, en tekst af Per Aage Brandt om "(bygnings)kunstens væsen", et interview med Rachel Wetzsteon om digtets form, samt digte af Niels Frank, Iohannes L. Madsen og Rachel Wetzsteon og en novelle af Merete Pryds Helle.

 

Tilbage til aktuelt